محصولات و خدمات مرتبط

شرح محصول

مشتریان مشترک سیستم ساپتا ، به ازای انجام فعالیتهای مالی و غیر مالی بانکی مانند واریز ، برداشت ، پرداخت قسط و دیگر موارد مشابه، از طریق پیامک محتوای اطلاعات متناسب را دریافت می نمایند.

ویژگی های کلیدی

مشتریان این محصول

مستندات مرتبط

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت خدمات انفورماتیک می باشد