محصولات و خدمات مرتبط

شرح محصول

 فعالیت های لازم جهت تحقق اهداف برنامه نشتا در دو زیر پروژه سناب و مبنا ذیل این برنامه سازمان دهی شده است. پروژه سناب از این برنامه، اهدافی چون ساماندهی اطلاعات دریافتی از بانک ها و ایجاد داشبوردهای تحلیلی و مدیریتی مبتنی بر شاخص های کلیدی عملکرد، تحلیل وضع موجود مدل داده ای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیشنهاد وضع مطلوب آن را دنبال می نماید. به موازات پروژه سناب، در قالب پروژه مبنا نیز فعالیت های لازم جهت تدوین مدل های کسب و کار بانکداری در ایران بر اساس چارچوب اطلاعات با رویکرد ایجاد زمینه لازم جهت یکپارچه سازی و ایجاد وحدت رویه در اجرا و کنترل فرایند های بانکی در کشور انجام خواهد شد.

ویژگی های کلیدی

مشتریان این محصول

مستندات مرتبط

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت خدمات انفورماتیک می باشد