درباره شرکت


به استناد مجمع عمومی عادی سالانه، حق حضور  اعضا هیئت مدیره ماهانه مبلغ 20 میلیون ریال مشروط به برگزاری حداقل دو جلسه در ماه است.

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت خدمات انفورماتیک می باشد