محصولات و خدمات مرتبط

شرح محصول

شتاب وظیفه انتقال امن اطلاعات و داده های مربوط به تراکنشهای مالی و غیر مالی به بانکهای صادر کننده و یا پذیرنده را دارد. این مرکز با استفاده از سخت افزارها‌،‌ ‌نرم‌افزارها و شبکه ارتباطاتی خود ، پیام ها و داده های اخذ شده از اعضا را پذیرش کرده ، آنها را مسیریابی و سپس نسبت به انتقال آنها به بانک های صادرکننده و یا عضو پذیرنده اقدام می‌نماید. همچنین ‌ مرکز شتاب وظیفه تهاتر و تسویه اقلام مربوط به تراکنش های بین بانکی و همچنین تعیین و اعلام کارمزدهای مربوطه را بر عهده دارد. تسویه حساب ها و ارسال گزارش های مربوطه و همچنین تعیین ،‌اعلام و ارسال گزارش های کارمزدهای دریافتی و پرداختی در پایان هر روز کاری به هریک از اعضا از وظایف شتاب به حساب می آید. مرکز شتاب بر اساس درخواستهای ارسالی اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی وظیفه مطالعه و بررسی ارتباط با مراکز سوئیچ در سایر کشورها و مناطق دیگر جهان را برعهده داشته و در صورت آماده بودن شرایط نسبت به برقراری ارتباط، پیاده سازی تغییرات احتمالی و تولید گزارشات موردنیاز اقدام می‌نماید. .

ویژگی های کلیدی

مشتریان این محصول

مستندات مرتبط

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت خدمات انفورماتیک می باشد