محصولات و خدمات مرتبط

شرح محصول

این سامانه امکان انجام خودکار دستور پرداخت هایی با مبالغ خرد و با حجم انبوه را از یک بانک به بانک دیگر در بستری الکترونیکی فراهم می نماید و نتیجه مبادلات را جهت تسویه خالص به سامانه ساتنا منتقل می کند.

ویژگی های کلیدی

مشتریان این محصول

مستندات مرتبط

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت خدمات انفورماتیک می باشد