محصولات و خدمات مرتبط

شرح محصول

شبکه الکترونیکی پرداخت کارت یا شاپرک وظیفه انتقال امن اطلاعات و داده های مربوط به تراکنشهای مالی و غیر مالی به بانکهای صادر کننده کارت را دارد. این مرکز با استفاده از سخت افزارها‌،‌ ‌نرم‌افزارها و شبکه ارتباطاتی خود ، پیامها و داده های اخذ شده از شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت (‌PSP‌) را پذیرش کرده ، آنها را کنترل ، مسیریابی و سپس نسبت به ارسال آنها به بانکهای صادرکننده (‌از طریق سامانه شتاب ) اقدام می‌نماید. همچنین ‌ شاپرک وظیفه تسویه اقلام مربوط به تراکنشهای موفق پذیرندگان و تعیین و اعلام کارمزدهای مربوطه را بر عهده دارد. این کار به صورت دوره های زمانی سیکلی در طول یک روز کاری و همچنین پایان روز انجام می‌گیرد(‌از طریق سامانه پایا ) . تسویه حسابها ، ارسال گزارشهای مربوطه و همچنین تعیین ،‌اعلام و ارسال گزارشهای کارمزدهای دریافتی و پرداختی در پایان هر روز کاری به هریک از PSPها از دیگر وظایف شاپرک به حساب می آید. .

ویژگی های کلیدی

مشتریان این محصول

مستندات مرتبط

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت خدمات انفورماتیک می باشد