محصولات و خدمات مرتبط

شرح محصول

صدور کارتهای اعتباری، یکی از سیاستهای مشوقی است که باعث افزایش استفاده عمومی از کارتهای پرداخت خواهد شد. در این نوع کارتها، دارنده کارت قبل از خرید، نیازی به داشتن سپرده در بانک ندارد و بسته به اعتبار در نزد بانک، بدون داشتن موجودی، تا سقف معینی میتواند اقدام به خرید نماید و پس از مدت معینی پرداخت نماید. صدور کارت اعتباری، نیاز به شناسایی مشتریان بانک و ریسک اعتباری آنها دارد. برای این منظور شرکتهایی به وجود آمدهاند که اقدام به سنجش ریسک مشتریان به صورت عام مینمایند. شرکتها و موسسات ارائه کننده کارت اعتباری با استناد به گزارش اعتباری دریافتی از این شرکتها، به اشخاص مختلف اعتبار میدهند. در ایران نیز با صدور آیین نامه با عنوان «دستورالعمل اجرایی صدور و راهبری کارت خرید اعتباری» وجود مرکزی با عنوان «مرکز کنترل و نظارت اعتبارات – مکنا» پیش بینی شده است. کلیه بانکها و موسسات اعتباری موظف شده اند که قبل از صدور کارت اعتباری، با ارسال اطلاعات لازم به این مرکز، مورد را از این مرکز استعلام کنند. اطلاعات جمع آوری شده علاوه بر پاسخ به استعلام بانکها و موسسات صادر کننده کارت، به منظور تولید آمارهای مورد نیاز، کاربرد خواهد داشت.

ویژگی های کلیدی

مشتریان این محصول

مستندات مرتبط

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت خدمات انفورماتیک می باشد