محصولات و خدمات مرتبط

شرح محصول

CSD) Centeral Securities Depository) یک سیستم ثبت داده ها است که اوراق بهادار را به عنوان قلم دارایی هر مشتری ثبت نموده و اطلاعات مربوط به هر حساب را نگهداری و به روز رسانی می نماید و در ادامه امکان خرید و بازخرید و انتقال و استعلام اوراق بهادار الکترونیک را پس از ثبت اطلاعات مشتریان بانکی فراهم می کند. .

ویژگی های کلیدی

مشتریان این محصول

مستندات مرتبط

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت خدمات انفورماتیک می باشد