محصولات و خدمات مرتبط

شرح محصول

راهکار زیرساختهای ارتباطی می تواند شامل تامین کلیه بسترهای زیر باشد:
• بستر شبکه سامانه های بانکی شعب
• بستر شبکه های سامانه های ملی و بین بانکی
• بستر ارتباطی بین HQ یا سایت مرکزی بانک ها تا سایت خدمات انفورماتیک
• بستر شبکه انواع سامانه‌های پایشی شرکت
• بستر شبکه انواع پایانه‌های بانکی
• بستر شبکه انواع سامانه‌های مرتبط با بانک مرکزی

ویژگی های کلیدی

مشتریان این محصول

مستندات مرتبط

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت خدمات انفورماتیک می باشد