محصولات و خدمات مرتبط

شرح محصول

سامانه تسویه ناخالص آنی،پردازش و تسویه مبادلات بین بانکی را مورد به مورد و بصورت ناخالص انجام می دهد .به عبارت دیگر این سامانه پس از دریافت درخواست بانک فرستنده ابتدا تسویه بین بانکی را انجام داده و سپس دستور پرداخت را به بانک گیرنده ارسال می نماید. تسویه مبادلات بین بانکی در این سامانه بصورت آنی، قطعی، نهایی و برگشت ناپذیر انجام می گیرد مشروط بر اینکه حساب تسویه بانک دارای مانده کافی جهت انجام تسویه باشد، درغیر اینصورت مبادلات تا تامین نقدینگی و تا پایان روز در صف انتظار قرار گرفته و در صورت عدم تامین نقدینگی درخواست های مربوطه ابطال و برگشت داده می شوند.

ویژگی های کلیدی

مشتریان این محصول

مستندات مرتبط

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت خدمات انفورماتیک می باشد