محصولات و خدمات مرتبط

شرح محصول

- نگهداری و پشتیبانی از سخت افزارها ، سیستم عامل و زیر سیستمها و درگاههای ارتباطی Mainframe با سایر بسترهای ارتباطی در سایتهای عملیاتی و پشتیبان
- بررسی کارائی در سطح سیستم و انجام تنظیمات جهت ارتقاء کارائی سیستمها و توزیع مناسب بار
- بررسی نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری بانکها و ایجاد ظرفیتهای لازم
- برنامه ریزی جهت ارتقاء و یا تغییر ساختار سخت افزارها و نرم افزارهای سیستمی
- اجرای تستهای پمپاژ بر روی محصولات جدید در محیطهای مشابه عملیات
- پشتیبانی شعب بانکها ، پشتیبانی از گروههای امداد مشتریان شرکت و بانکها و کنترل فرایندهای عملیاتی و پشتیبانی از گروههای طرح و توسعه و آزمون سیستمها
- مطالعه سخت افزارها و سرویسهای نوین ارائه شده توسط شرکتهای بزرگ سخت افزاری و نرم افزاری دنیا و امکان سنجی در خصوص استفاده و تطابق آنها با ساختار نهایی سیستمهای موجود و سرویسهای بانکی

ویژگی های کلیدی

مشتریان این محصول

مستندات مرتبط

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت خدمات انفورماتیک می باشد