اخبار شرکت
شركت خدمات انفورماتيك به كمپين نفس پيوست كمپين نفس پويش فعالان اقتصادي براي عبور از بحران كرونا است كه شركت خدمات انفورماتيك نيز با توجه به پيشگامي در ايفاي مسئوليتهاي اجتماعي و تحقق نيات خيرخواهانه مديران و كاركنان اين شركت بدان پيوسته است. براي اطلاع از جزييات بيشتر به سايت اينترنتي كمپين "نفس" به نشاني http://nafas.org  مراجعه فرماييد.

روابط عمومی